Nasze projekty 2021-04-09T13:46:59+01:00


I CAN HELP

Jest to projekt informacyjno-edukacyjny podnoszący zarówno świadomość społeczną jak i konkretne umiejętności w zakresie niesienia pierwszej pomocy. Projektem chcemy objąć duże miasta, ale też małe miejscowości, gminy, wioski, ze względu na brak szpitali i innych punktów ochrony zdrowia, które w nagłych przypadkach mogłyby udzielić pierwszej pomocy.


ŚWIADOMA MŁODZIEŻ

Celem projektu jest powstrzymywanie lub ograniczanie zachowań niekorzystnych społecznie, zwiększenie zdolności do podejmowania konstruktywnych decyzji, usuwanie lub ograniczenie zewnętrznych zagrożeń zwiększających ryzyko powstawanie zachowań niekorzystnych, a także podnoszenie poziomu zdolności do obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami zewnętrznymi.

Projekt ŚWIADOMA MŁODZIEŻ obejmują dwa moduły.

Moduł psychologiczny: zawierający warsztaty pn. profilaktyka uzależnień oraz porozumienie bez przemocy.

Moduł pierwsza pomoc: warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W ramach warsztatów poruszamy zagadnienia profilaktyki uzależnień, pokojowego rozwiązywania konfliktów i pogłębienie zrozumienia siebie i innych ludzi. Dodatkowo program obejmie spotkanie warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy, który ma na celu uświadomienie młodzieży, jak cenne jest zdrowie i życie.


PROJEKT: BEZPIECZNY SZKRAB

Jedną z głównych przyczyn śmiertelności wśród niemowląt oraz małych dzieci w Polsce są zdarzenia towarzyszące codzienności każdego z nas: biegunka, zadławienie lub przypadkowe zatrucie. W zdecydowanej większości takich sytuacji pierwszą osobą która może udzielić pomocy dziecku jest jego matka lub ojciec.

Warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców/opiekunów z małymi dziećmi wskazują jak po zajściu tego typu sprawdzić, czy nasza pociecha nie doznała jakiś poważniejszych obrażeń oraz jakie objawy powinny nas skłonić do wezwania pomocy lekarskiej. Inną sytuacją, w której rodzice/opiekunowie mogą skorzystać z wiedzy zdobytej w czasie uczęszczania na szkolenia pierwszej pomocy, jest doznanie przez dziecko urazu głowy. Rodzice/opiekunowie podczas szkolenia pierwszej pomocy dowiadują się również jak zachować się w sytuacji, gdy ich potomstwo zostanie poparzone i konieczne będzie wykonanie opatrunków. Ponad to szkolenia pierwszej pomocy wskażą również jak prawidłowo odkazić i opatrzyć powstałe u dziecka  różnego typu i pochodzenia rany.


BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

Wśród osób starszych występuje problem zbyt małego poziomu bezpieczeństwa. Seniorzy padają ofiarą różnorodnych przestępstw np.: oszustw, napadów, kradzieży. Osoby starsze samotnie zamieszkujące stają się również ofiarami nieuczciwych aktywizatorów i nierzetelnych przedstawicieli handlowych i agentów instytucji parabankowych. Związane jest to również z trudnościami z obsługą nowoczesnych urządzeń technicznych czy też obsługą sieci komputerowych (tzw. wykluczenie cyfrowe).

Problemem jest również bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja, będąca często wynikiem braku wiedzy, a także jawnie wyrażanych postaw negatywnych wobec seniorów. Dyskryminacja może przejawiać się w wielu obszarach życia społecznego takich jak m.in. rodzina, rynek pracy, kontakty z urzędami/administracja publiczna, opieka zdrowotna, dostęp do kultury oraz innych dóbr i usług.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Fundacja Verita pragnie zaprezentować projekt obejmujący warsztaty dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

Organizacja programu z zakresu bezpieczeństwa seniorów zawiera trzy odrębne warsztaty:


– Bezpieczeństwo w sieci,

– zagrożenia konsumenckie,

– zjawiska kradzieży i wyłudzeń wobec seniorów.


KOLOROWE BALONIKI

Kochani ! Startujemy z nowym projektem „Kolorowe baloniki”

Chcesz zrobić coś dobrego ?

Dołącz do naszej akcji ! Razem możemy wesprzeć najbardziej potrzebujących, ponieważ razem możemy więcej.

Co to jest projekt „Kolorowe baloniki” ?

Jest to zbiórka niezbędnych rzeczy, które wspomogą funkcjonowanie najbardziej potrzebujących domów dziecka na terenie Warszawy i okolic.

Co zbieramy ?

Z wielką chęcią przyjmiemy i będziemy niezmiernie wdzięczni za; kosmetyki, chemię codziennego użytku, zabawki itp.

Co zrobimy ze zbiórką ?

Nasza Fundacja przekaże datki na rzecz wybranego domu dziecka, a dodatkowo przeprowadzi pokaz pierwszej pomocy dla podopiecznych placówki oraz zorganizuje pewną niespodziankę.

Tylko od was zależy kiedy pierwszy balonik powędruje do najbardziej potrzebujących !!!

Rzeczy są zbierane od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17 w siedzibie fundacji Verita przy ulicy Hożej 66/68 (Pokój 307).

Chcesz pomóc, a nie masz jak do nas przyjechać? Zadzwoń! Przyjedziemy i odbierzemy rzeczy od Ciebie!

789-384-173

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Już niedługo będziemy regularnie publikować informacje i relacje z miejsc które odwiedzimy i obdarujemy naszymi „balonikami”!

CZŁOWIEK JAK WART TYLE, ILE POMOŻE DRUGIEMU..


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI DBANIA O DOBRĄ KONDYCJĘ UMYSŁU SENIORA

Pogarszanie stanu mózgu postępuje wraz z wiekiem. Pierwszą wskazówką, że ten proces się rozpoczął, może być utrata słuchu, szczególnie na wyższych częstotliwościach. Drugą – wolniejsze odruchy i gorsza pamięć.

Na starość chodzimy i działamy wolniej, wolniej też mówimy, a nasza pamięć zaczyna zawodzić – zwłaszcza krótkoterminowa, która jest niezbędna do uczenia się nowych rzeczy. Gimnastyka umysłu jest bardzo ważna, ponieważ dla wielu seniorów emerytura to czas odpoczynku i spokoju, ale kiedy umysł odpoczywa za często, na skutki nie trzeba długo czekać – pojawiają się problemy z koncentracją, zaczynamy wolniej kojarzyć i częściej zapominamy, nawet o drobnych sprawach. Pamiętajmy, że osoby w podeszłym wieku mają określone potrzeby biologiczne i intelektualne, a gimnastyka umysłu jest kluczowa dla zachowania ich zdrowia psychicznego. Ćwiczenia pamięci są wskazane dla każdego seniora i powinny stać się rutyną dla osób po 60 roku życia. Szczególnie są zalecane dla osób cierpiących na zaburzenia depresyjne lub choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego.

Nasze warsztaty mają na celu przeciwdziałanie poczuciu izolacji, osamotnienia oraz zachowanie dobrej kondycji umysłowej.

Organizacja programu zawiera trzy odrębne warsztaty:

– Siłownia pamięci – treningi pamięci i koncentracji.

– Aktywność w sieci jako sposób radzenia sobie z samotnością.

– Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami.