Jak to działa?

E-Kurs pierwszej pomocy (zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) odbywa się w formie e-learningowej: uczestnik po uiszczeniu płatności otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych.

Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowym, kursant, w odpowiednim dla siebie momencie, podejmuje próbę zdania egzaminu w formie testowej składającego się z 20 pytań zamkniętych.

Egzamin zostaje zaliczony po oddaniu min. 80 % prawidłowych odpowiedzi.

Kursant w ramach zakupionego kursu posiada limit max 2 podejść do egzaminu.

Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.

Kursant po pomyślnym ukończeniu egzaminu otrzyma:

  • certyfikat ukończenia kursu w formacie pdf wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji
  • zaświadczenie MEN: dokument przygotowany zgodne ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Zawiera podstawowe informacje o przebytym szkoleniu, w tym: nazwę kursu, wymiar godzin, imię i nazwisko kursanta, jego datę i miejsce urodzenia oraz numer pesel. Zaświadczenie MEN kursant odbierze w siedzibie Fundacji Verita ul. Hoża 66/68 pok. 307 lub otrzyma Pocztą Polską po uiszczeniu odpowiedniej wpłaty, pokrywającej koszt wysyłki.