O nas

Fundacja powstała w 2016 roku. Idea powstania Fundacji, a co za tym idzie głównego projektu I CAN HELP - pierwsze pomoc była naturalną konsekwencją zdarzeń losowych. Zdarzenia, gdzie tłum osób nie umiał pomóc osobie poszkodowanej. Wszyscy czekali na specjalistyczne służby ratunkowe, a poszkodowana osoba niestety zmarła.

Od wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy zależy ludzkie życie. Podjęcie resuscytacji w pierwszych minutach decyduje o życiu osoby poszkodowanej. Ponad 50% poszkodowanych przeżywa w przypadku pomocy udzielonej przez świadków zdarzenia.

Tamta osoba mogła przeżyć, ale nikt nie umiał jej pomóc, przed przyjazdem służb ratowniczych.

Każdy powinien znać podstawy pierwszej pomocy i wiedzieć co zrobić Dlatego powstała Fundacja Verita i projekt I CAN HELP - pierwsza pomoc, aby poprzez edukację i system szkoleń zwiększać szanse poszkodowanych na przeżycia, poprawiać bezpieczeństwo oraz zwrócić uwagę na potrzeby innych ludzi. Naszym zadaniem jest powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponieważ jest ona najskuteczniejszą formą poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększa szansę poszkodowanego na przeżycie.

Nasi instruktorzy przekazują wiedzę i umiejętności bezpiecznej akcji ratunkowej osobom bez wykształcenia medycznego. W momencie wypadku liczy się czas, zachowanie spokoju oraz wiedza.