Nasz zespół 2020-01-14T09:30:06+01:00

 

ZESPÓŁ FUNDACJI VERITA:


Prezes Zarządu Fundacji – Paweł Adamski

Coach, mentor, doradca, trener i szkoleniowiec, wykładowca akademicki. W okresie ostatnich 5 lat przeprowadził w ramach projektów unijnych ponad 15 000 godzin szkoleń oraz warsztatów dla ponad 10 000 osób, w tym dla przedsiębiorców, seniorów, bezdomnych z zakresu Zarządzania zespołem, Zarządzania sprzedażą, planów i strategii sprzedażowych, Efektywnej obsługi klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych, Skutecznych technik sprzedaży, Coachingowych metod zarządzania. Motywuje i inspiruje start-upy. Wspiera nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wychodzenia z bezdomności. Wiedza merytoryczna, doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne znajdują potwierdzenie w licznych referencjach, którymi legitymuje się osobiście i prowadzona przez niego Fundacja.


Zastępca Prezesa Fundacji – Magdalena Karpik-Adamska

W swojej karierze zawodowej przeprowadziła wiele projektów szkoleniowych adresowanych zarówno do biznesu jak i administracji publicznej. Pomysł na  zbudowanie Fundacji Verita, który teraz z powodzeniem realizuje profesjonalny Zespół Naszej Fundacji, wynikał z potrzeby serca, ale i pragmatycznego postrzegania świata. Propagatorka Koncepcji „KOMPETENCJA JEST …. KOBIETĄ”.


Dyrektor Fundacji – Dorota Kardel

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odpowiedzialna na współpracę z zarządem w zakresie opracowywania i realizacji strategii rozwoju Fundacji oraz planów pracy. Odpowiada za przygotowanie budżetu, jego monitorowanie oraz realizację. W ramach swoich obowiązków prowadzi działalność mającą na celu pozyskiwanie funduszy na realizacje celów statutowych Fundacji oraz za sprawozdawczość do zewnętrznych i wewnętrznych organów nadzorujących. Reprezentuje Fundację w kontaktach z darczyńcami i instytucjami współpracującymi.


Koordynator projektów – Marek Swaczyna

Magister. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Pracownik z dużym doświadczeniem w tworzeniu projektów. Odpowiedzialny za koordynacje działań projektowych oraz nadzór techniczny nad projektami.


Trener Psycholog – Paulina Kardel

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pełna pasji i wiary w ludzi. Nieustannie dąży do rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności. W pracy kieruje się przede wszystkim akceptacją, szacunkiem i zrozumieniem drugiego człowieka. Obecnie pracuje jako psycholog w konsultexpert.pl i działa jako wolontariusz w Areszcie Śledczym i Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej.


Trener – Krzysztof Maruszewski

Absolwent Europejskiej Uczelni w Warszawie, na kierunku Technologie internetowe i sieci. Uzyskany tytuł: Magister-inżynier. Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, w tym warsztatów organizowanych dla seniorów 60+. Doświadczenie: warsztaty komputerowe w Bielańskiej Akademii Seniora, warsztaty „Bezpieczny senior” w Bielańskiej Akademii Seniora, warsztaty „Bezpieczny Senior” podczas Wolskich Dni Seniora, prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów.

Warsztaty realizowane dla Fundacji Verita:

-Bezpieczeństwo w sieci w ramach projektu Bezpieczeństwo seniorów

-Dostęp do nowych mediów cyfrowych


Trener – Piotr Żołądkowski

Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Realizacja szkoleń w DPS Caritas Ełk, DPS Nowa Wieś Ełcka, DPS Kętrzyn.

Wykładowca W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. „Public Relations i Komunikacja w Organizacji” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wykładowca public relations w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wykładowca „komunikacji” na studiach MBA i podyplomowych, Trener Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie.

Warsztaty realizowane dla Fundacji Verita:

-Zagrożenia konsumenckie w ramach projektu Bezpieczeństwo seniorów