Partnerzy 2021-02-16T10:37:42+01:00

NASI PARTNERZY:


Grupa
Ratownictwa
Drogowego

Działająca od października 2017 roku. Grupa zrzeszającą ratowników – wolontariuszy, pasjonatów Ratownictwa Medycznego. Głównym celem stowarzyszenia jest wszelka działalność na rzecz dbania o bezpieczeństwo, a w razie nagłych stanów zagrożenia, ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.


Pomagamy Ratować

Jesteśmy firmą, która chce uświadomić jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy osobą które jej potrzebują.
Stawiamy duży nacisk na podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Wśród nas są specjaliści o wysokich kwalifikacjach z zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego, BHP i Pierwszej Pomocy.
Doświadczeni strażacy, ratownicy, instruktor pierwszej pomocy i BHP – tworzą profesjonalny zespół.


Największy nacisk kładziemy na jakość szkoleń, dlatego wszyscy instruktorzy pracujący w naszej firmie służą czynie w służbach ratowniczych oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach.


G-T TRANS PL – Szkolenia z pierwszej pomocy

G-T TRANS PL – Szkolenia z pierwszej pomocy Sp. z o.o. zajmuje się organizacją kursów pierwszej pomocy dla firm i instytucji oraz osób indywidualnych.

Mając na uwadze różnorodne oczekiwania naszych klientów organizujemy szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej w różnym zakresie, w zależności od potrzeb klienta. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania oraz udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia ludzkiego. Podczas zajęć przekazujemy wiedzę w bardzo zróżnicowany sposób, począwszy od prezentacji multimedialnych przez ćwiczenia praktyczne na naszych fantomach, po symulacje zdarzeń.


Niezależne Zrzeszenie Studentów
Politechniki Warszawskiej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego
i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim. NZS jest samorządną i społeczno – polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym swojego Kraju, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej.

Naszą misją jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego. Efektem działalności organizacji jest rozwój jej członków i kreowanie ich na liderów. Przyświecają nam idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej.


Polskie Stowarzyszenie Przyjaźni i Kultury w Alanyi

Jesteśmy grupą Polaków mieszkających w Alanyi, ponad 100-tysięcznej miejscowości leżącej nad Morzem Śródziemnym w Turcji. W 2009 roku utworzyliśmy pierwsze w Turcji stowarzyszenie Polaków pod nazwą: POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY I PRZYJAŹNI W ALANYI – Alanya Polonyalılar Kultür ve Dostluk Derneği


Mazovia24.pl
Mazowiecki Portal Informacyjny

Propagowanie, udostępnianie, integracja, interakcja, szeroka wymiana informacji i poglądów – w zasadzie w tych kilku słowach zawarta jest cała idea naszej działalności.